Een EHBO verzorgingspost...

Waarom?

Organiseer je binnenkort een evenement? Afhankelijk van de grootte kan het verplicht zijn dat je gespecialiseerde EHBO ondersteuning voorziet. Maar ook voor kleinere activiteiten kan het getuigen van "goed huisvaderschap" wanneer je als organisator toch voorziet in een (minimale) EHBO bijstand.

Wat?

Voor verschillende manifestaties, wedstrijden, evenementen, feesten, bals, fuiven, ... kunnen organisatoren beroep doen op een EHBO-team van Het Vlaamse Kruis.  Dit team bestaat minstens uit 2 gekwalificeerde EHBO-vrijwilligers met het nodige verzorgingsmateriaal. Uiteraard kan dit, naargelang het risico, uitgebreid worden met extra hulpverleners, fietsteams, bijkomende ambulances, meer materiaal en grotere hulpposten.

Bij grootse evenementen kan dit worden uitgebouwd tot een zeer groot aantal hulpverleners met verschillende ambulances.  Veelal vindt er een samenwerking plaats tussen verschillende afdelingen. Gespecialiseerde vrijwilligers nemen dan de co√∂rdinatie en de communicatie over. Voor deze grote evenementen legt de overheid ook vaak bepaalde eisen vast omtrent de hulpverlening. Het Vlaamse Kruis heeft een ruime ervaring met de organisatie van risicodiensten en is op de hoogte van de gangbare procedures.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Zou je graag een hulppost zien op je evenement? Doe de aanvraag daarvoor ruim op voorhand gezien onze agenda snel vol loopt. Vier maanden voor de manifestatie laat een vlotte planning toe. Vindt je evenement weldra al plaats, dan bekijken we met jou wat we alsnog kunnen regelen.

De vergoeding die Het Vlaamse Kruis aan de organisator aanrekent stemt overeen met de voorziene inzet. Het spreekt voor zich dat slachtoffers niet hoeven te betalen voor de basisverzorging die we hen aanbieden, ook de organisator moet na de manifestatie niet bijbetalen voor de uitgevoerde verzorgingen. Uitzonderingen hierop zijn het gebruik van reanimatiemateriaal, en transporten (ziekenwagen).