HVK Gent op je evenement!

Het Vlaamse Kruis Gent staat in voor de hulpverlening voor je evenement? Dan zijn je bezoekers en medewerkers in goede handen! Of het nu gaat om sportmanifestaties, fuiven, bedrijfsfeesten of andere events; onze hulpverleners zijn getraind en weten hoe elke situatie aan te pakken. Natuurlijk streven we er naar om met eigen mensen en middelen de geschikte hulp te bieden; maar in ernstigere situaties kunnen we beroep doen op de gestructureerde dringende geneeskundige hulpverlening van de overheid ("112"), om zodoende bijkomende hulp en gespecialiseerde ondersteuning te krijgen (Ambulance 112, MUG, ...).

Bij aankomst zal onze verantwoordelijke de contactpersoon van de organisatie opzoeken voor het maken van enkele praktische afspraken: wijze van communicatie tussen organisatie en hulppost, evactuatiepaden, start- en eindtijden van de activiteiten, eventuele catering, ... .

Op het einde wordt dan nog even kort besproken hoe de activiteit algemeen liep vooraleer we de locatie verlaten - natuurlijk kunnen we omwille van het medisch beroepsgeheim geen details meedelen over de geholpen patiënten.

EHBO postWat vragen we van de organisatie?

Afhankelijk van de omvang van je event zal onze hulppost klein of groter zijn. Om eventuele verzorgingen in juiste omstandigheden uit te kunnen voeren, zijn we natuurlijk aangewezen op uw organisatie om ons te voorzien van:

  • een nette en droge ruimte (lokaal of tent) met stromend water en elektriciteit
  • toegang tot sanitair
  • drank en maaltijden voor onze hulpverleners
  • een permanent vrije doorgang van de hulppost naar de openbare weg (voor onze ambulances en eventuele externe hulp)
  • veilige werkomstandigheden

Bovenstaande variëert van hulpdienst tot hulpdienst: het contract zal de juiste noodzakelijke elementen oplijsten. We vragen met aandrang dat de gemaakte afspraken nageleefd worden. Bij belangrijke tekortkomingen die de hulpverlening in het gedrang zou (kunnen) brengen, zal onze dienstverantwoordelijke de contactpersoon van de organisatie aanspreken om tot een spoedige oplossing te komen.

Onze hulpverleners zijn om redenen van veiligheid en zichtbaarheid verplicht zich in het standaard HVK uniform te kleden. Dit omvat ondermeer ook opvallende en fluorescerende jassen en broeken. Worden er op uw evenement bepaalde lichteffecten toegepast of (film)opnames gemaakt? Bespreek dan met de dienstverantwoordelijke wat mogelijk is. Wij streven ernaar uw wensen zo goed mogelijk te vervullen - maar begrijp dat tijdens interventies en verzorgingen, onze mensen de medische bevoegdheid dragen en zij op dat moment enkel oog zullen hebben voor de patiënt en de onmiddellijke omgeving en veiligheid.

Kwalitatieve ondersteuning tegen beperkte kostEHBO Materiaal

Het Vlaamse Kruis Gent werkt volledig met vrijwilligers. Zij zetten zich kosteloos in - niet alleen tijdens de hulpdiensten, maar ook tijdens de vele nodige bijscholingen, omkaderende werking, ... .

Evenwel zal voor een hulpdienst toch een vergoeding gevraagd worden van de organisatie. Deze vergoeding laat ons toe de gemaakte onkosten te dekken, en blijvend te kunnen investeren in onze vrijwilligers en het medisch en ondersteunend materiaal waarmee wij uw evenement verzekeren van een correcte EHBO voorziening. Deze onkosten omvatten ondermeer:

  • Brandstof en onderhoud van onze voertuigen
  • Verbruikt medisch materiaal 
  • Ondersteunend materiaal 
  • Catering voor onze hulpverleners

Indien wij in het kader van de hulpdienst patiënten dienen te vervoeren naar het ziekenhuis, of bijzondere medische handelingen moeten stellen (bijvoorbeeld een reanimatie met AED), dan passen wij bijkomend de onkostentarieven toe die ook binnen de officiële 112 dringende geneeskundige hulpverlening worden toegepast. Eventuele verdere kosten (bijkomende 112 ambulance, MUG, ziekenhuisopname, ...) vallen vanzelfsprekend buiten ons beheer en zullen rechtstreeks aan de patiënt worden aangerekend door een externe partij (ziekenhuis, brandweer, ...).