"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi ..."

... daar zijn wij van overtuigd: wij streven er dan ook naar dat er binnen elk gezin minstens één persoon een EHBO opleiding gevolgd heeft. Ook voor Gentse studenten met een interesse in EHBO en hulpverlening, zijn deze opleidingsavonden uitermate geschikt! Daarom richt onze afdeling jaarlijks EHBO-cursussen in. Deze cursus wordt gegeven door dokters, verpleegkundigen, ambulanciers en monitoren van Het Vlaamse Kruis.

Het overzicht van onze eerstvolgende EHBO-opleidingen vind je hier. Raadpleeg eerst deze pagina voor meer informatie. Als je je dan wenst in te schrijven, op een wachtlijst wenst te komen, of meer informatie wenst, kan je een bericht sturen naar cursus.gent@hvk.be .

Het pakket is onderverdeeld in 2 modules: basis-EHBO (6 lesavonden of enkele sessies overdag) en de vervolgopleiding (8 lesavonden). Na iedere module volgt een korte proef. Als u slaagt in de proef, ontvangt u een getuigschrift. Tijdens de les is er een korte pauze.

De cursus is licht theoretisch (een basiskennis is nodig om inzicht te krijgen in het menselijk lichaam), maar vooral praktisch opgevat. Met simulanten (van VENUS, de simulantenvereniging binnen Het Vlaamse Kruis) worden allerlei situaties nagebootst om u de mogelijkheid te geven bepaalde handelingen toch eens te oefenen. In de cursus worden verschillende zaken belicht:

  • anatomie
  • reanimatie
  • wondverzorging
  • verbandleer
  • vergiftiging
  • breuken
  • slachtofferbenadering en -transport
  • en nog veel, veel meer...

Het inschrijvingsgeld voor de EHBO-basis opleiding bedraagt 55,00 EUR. Hierin is alles inbegrepen: het EHBO handboek, cursusmateriaal, het verbandmateriaal om mee te oefenen, het afleveren van het getuigschrift EHBO, een automatisch lidmaatschap van de vereniging voor het lopend jaar, en een verzekering. Inschrijvingsvoorwaarde voor de EHBO-basis cursus: min. 15 jaar.

De EHBO-vervolg cursus is gratis indien aansluitend gevolgd aan de basismodule; indien niet aansluitend, bedraagt het inschrijvingsgeld eveneens 55,00 EUR - handboek, oefenmateriaal inbegrepen - Inschrijvingsvoorwaarde voor de EHBO-vervolg cursus: min. 15 jaar en houder van geldig brevet EHBO module basis

Voor alle opleidingen is het noodzakelijk vooraf in te schrijven en het inschrijvingsgeld onmiddellijk te vereffenen op rekening BE55 7374 1309 4044 van Het Vlaamse Kruis afdeling Gent met vermelding van de cursus (startdatum cursus) en uw naam. Alle andere formaliteiten worden bij de eerste les gedaan.

Contact info voor de cursussen: cursus.gent@hvk.be .

En verder?

Achteraf kunt u nog altijd bijscholing blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken. U mag als stagiair mee naar preventieve hulpposten die we voorzien op manifestaties. Dit kan al onder begeleiding tijdens het volgen van de cursus en is een aanrader om extra praktijkervaring op te doen. Wil u later doorstromen en meer opleidingen volgen? Vervolgopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers.